Gespecialiseerd kok: warme & koude keuken

€4550,-
incl. eventuele examenkosten

Opleidingsduur
35 lessen (incl. examen) van 5 klokuren

Studiebelasting
2 á 3 klokuren studie per week

Lestijden *
09.30u tot 14.30u of
15.00u tot 20.00u.

Start vakopleiding
september 2019

Naam + RoepnaamGeboortedatumAdresPostcode + woonplaatsMobielnummerTelefoonnummerE-mailadresNaam leerbedrijfTelefoonnummerBetaalwijze

Afwijkend factuuradres (indien van toepassing)

Naam (of bedrijfsnaam)Adres (indien van toepassing)Postcode + woonplaats (indien van toepassing)


Volg ons op social media